Róka Sándor: Szakköri feladatok (5-6. évfolyam)


Róka Sándor

Szakköri kalauz

Feladatgyűjtemény matematikából 5-6. osztályosoknak

 

Ahhoz, hogy valaki matematikai versenyeken jó eredményeket érjen el, ahhoz sok munka szükséges. A versenyekre lehet készülni, a versenyekre fel lehet készülni. Nem elég a tehetség, a feladatmegoldást, a matematikai gondolkodást tanulni is kell. Ez a felkészülés feladatmegoldást jelent.

A versenyekre készüléshez, a szakköri munkához ad segítséget ez a feladatgyűjtemény, a benne található közel nyolcszáz feladattal, amelyek nagy része országos versenyekről való.

A feladatsorok között találunk villámkérdéseket, igaz-hamis feladatsorokat, feleletválasztós teszteket, számkeresztrejtvényt is a szokásos feladatlapok mellett.

A 200 feladatból álló Munkafüzet a diákok önálló munkáját segíti. Tartósabb az a tudás, amit önállóan, némi segítő útmutatással szereznek meg, mint az, amit a táblánál magyarázó tanártól hallanak.

Megismerhetünk feladattípusokat, feladatmegoldó technikákat, és ez a jártasság megkönnyíti a feladatok megoldását a versenyeken. Hiszen ha ismerünk rokon fela-datokat, módszereket, az kulcsot adhat a megoldás megtalálásában.

Egy nehéz feladat önálló megoldása élményekkel jár, különösen, ha azt egy hosszan tartó küzdelem után érjük el. Jó érzés, amikor „kijön” egy nehéz példa, vagy eszünkbe jut egy jó ötlet. Ezért, ennek öröméért érdemes foglalkozni matematikával. Javaslom, hogy a feladatok megoldásánál adjunk esélyt arra, hogy átéljük az önálló feladatmegoldás élményét. Éljük át a gondolkodás örömét, tapasztaljuk meg minél többször, milyen élmény önállóan rájönni valamire.

A matekfeladatokon való töprengés erősítheti a küzdőképességünket, azt a hozzáállást, hogy soha ne adjuk fel.

Igyekeztem sokféle témakört bemutatni, a jellegzetes feladatokat. A feladatok megválasztásánál lényeges szempont volt, hogy szép és érdekes legyen a feladat.

A sok feladat megismeréséhez ajánlom Gauss munkamódszerét: Keveset, de érettet! Azaz, inkább kevesebb feladatot dolgozzunk fel egyszerre, de azt alaposan, jól átgondoltan, hogy a megszerzett tudás ne csak egy-két hétig tartson.

Sokat köszönhetek a könyv lektorának, dr. Kiss Géza tanár úrnak. Nagyon körültekintő, lelkiismeretes olvasója volt a készülő kéziratnak. Nemcsak a hibák meg-szüntetésében segített, hanem biztatásának köszönhetően tartalmában is gazdagodott a feladatgyűjtemény.

Egy szakköri kézikönyv akkor jó, ha gyakran kézbe vesszük, ha találunk benne érdekes, szép feladatokat. Ez a könyv talán ilyen.

Róka Sándor

 

 

Méret: 22 cm x 16 cm

Oldaszám: 246 oldal

Ár: 2.500,-

Tartalomjegyzék

Részlet a könyvből

Részlet a könyvből

 

      roka borito 2014 2