Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola


A projektelem célja

A területileg minél szélesebb körből kiválasztani a tehetséges, motivált, műszaki és természettudományok iránt érdeklődő középiskolás diákokat és felkészíteni őket a sikeres egyetemei tanulmányokra. Cél a hatékony matematikai gondolkodási folyamatok megismertetése, a kreativitás, az együttműködési készség fejlesztése, szaktárgyi tanulmányi versenyekre való felkészítés. Küldetésünknek tekintjük, hogy a vidéki, a hátrányosabb térségben élő, vagy hátrányos helyzetű tehetséges diákokat is bevonjuk a tehetséggondozásba. Ezt egyrészt a gimnáziumok és a szakgimnáziumok hálózatba szervezése segíti. Előtérbe kerülnek a kooperációval, a kritikai gondolkodással, az információk hatékony feldolgozásával kapcsolatos készségek, egyre fontosabb az együttműködési képesség, alkalmazkodóképesség, kommunikációs képesség, információk hatékony megszerzése és feldolgozása, a képzelőerő, a megszokottól eltérő látásmód.

A projektelem tevékenységei

Az Erdős iskola egy tanévben 5-5 hétvégén Veszprémben és Szolnokon működik, kollégiumi bentlakással. Egy-egy hétvégén kiscsoportokban hét 90 perces matematikafoglalkozáson az erős oldal fejlesztése folyik, a szabadidőben személyiségfejlesztés és ismeretbővítés történik. Szerves része a programnak a „sikeres emberek” sorozat, ahol neves tudósok, gazdasági szakemberek mutatják be életpályájukat, munkájukat. Az alacsony létszámú szolnoki csoportot a 2018/19-es tanévben szüneteltetni kellett, illetve átirányítottuk az érdeklődőket Veszprémbe, mert a projekt csak a költségek egy hányadát, évente 800 órát, illetve 20 fő ösztöndíját finanszírozta. A 20019/20-as tanévben Veszprém mellett a jobb feltételeket teremtő Miskolcon újra elindítottuk a második csoportot. Fontos szempont ugyanis az országos lefedettség biztosítása.

A projektelem célcsoportja

A projektben a közvetlen célcsoportot a középiskola 9-12. évfolyamába járó középiskolai tanulók jelentik. Ezen belül a fő célcsoport a vidéki középiskolák tanulói, akik a fővárosi és nagyvárosi diákokhoz képest hátrányosabb helyzetből indulnak.

A projektelem megvalósításában együttműködő partnerek

A programban kiemelt szakmai partner a Pannon Egyetemen Műszaki Informatikai Kar. Fontos szerepet játszik a fokozatosan bővülő (jelenleg 70) középiskolai hálózat, akik a beválogatásban működnek közre. A két helyszínen az infrastrukturális hátteret a központi városi kollégium, az étkezést két helyi vállalkozás biztosítja.

A várható hatások

Tágabb értelemben véve nő az ország tudományos potenciálja. Több, és jobb minőségű tanuló jelentkezése várható a matematika, a természettudomány és mérnöki szakokra. A képzésbe résztvevő diákok esetében várhatóan nő a tudományos tevékenység iránti érdeklődés. Megnő a felsőoktatásba jelentkező tehetséges, földrajzi, vagy/és gazdasági értelemben hátrányos helyzetű tanulók jelentkezése a felsőoktatásba, javul a matematikai felkészültségük. A személyiségfejlesztő foglalkozások, a sikeres életpálya bemutatása hozzájárul ahhoz, hogy lányok nagyobb arányban válasszák a STEM területeket, miután ma általános jelenségnek mondható a diplomások körében a nők alulprezentáltsága.

Foglalkozások

A 2017/18-as tanévben a két helyszínen, 5-5 hétvégén alkalmanként 14 órában, a 2018/19-es tanévben egy helyszínen 6 alkalommal alkalmanként 14 órában, a 2019/20-as tanévben ismét két helyszínen 5-5 alkalommal alkalmanként 14 órában zajlottak a szakmai foglalkozások (erős oldal fejlesztése) és a szabadidőben személyiségfejlesztő és ismeretterjesztő foglalkozások voltak.

Szolnok

Veszprém

Miskolc

2017.11.11. - Czifra Zita: "Légy kreatív"

2018.02.17. - Barkász Sándor: A kreativitás szerepe a gazdaság fejlesztésében

2018.09.28. - Kelemen Béla: Személyes élményem…

2018.09.29. - Katz Sándor: Matematikai érdekességek

2018.09.30.  - Dr. Csorba Ferenc: A kör négyszögesítése

2018.10.27. - Kubatov Antal: Lehet érdekes a matematika is?

2018.12.08. -  Bíró Bálint: Hálózatkutatás.

2018.12.08.  - Filmklub: Egy asszony fogságban

2018.12.09. - Bekőné Wekszli Mária: A nők és a matematika

2019.01.12. - Christopfer Clarke Műszaki pályára irányítás a kínai SUStech tudományegyetemen

Filmklub: Elveszett mesék: Önismeret, kitartás és céltudatosság szerepe a munkában      

2019.02.09. - Filmklub: A kiállhatatlan

2019.03.01. - Dr. Pintér Ferenc: A matematika szépsége egy matematika tanár szemével

2019.03.02. - Filmklub: Melankólia

2020.01.25. - Zsombó István: Egyetem és kutatás kapcsolata Kínában