Matematikai Nyári Egyetem középiskolás diákoknak


A projektelem célja

A projektelem elsődleges célja olyan középiskolás diákok megszólítása, akik még nem igazán elhivatottak a matematika és természettudományok irányába, de affinitást éreznek a területhez, elképzelhetőnek tartják ilyen irányú egyetemi tanulmányaikat. Különös figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetben élő tehetséges diákokra, és egy részüknek megpróbáljuk ingyenessé tenni a részvételt. Az egész ország területéről várjuk a 9 -11. évfolyamos diákokat iskolatípustól függetlenül.

A projektelem tevékenységei

A projektelem 2018. és 2019-ben, két alkalommal került megszervezésre, a tanév végén, június utolsó hetében vasárnaptól vasárnapig. A helyszín Fonyód, Mátyás Király Gimnázium.

Először bemeneti mérés alkalmazásával kialakítjuk az egyes matematika csoportokat. Egy-egy csoportba átlagosan 15 tanuló kerül. Minden évfolyam részére 40 órára összeállított speciális tanterv szerint dolgozunk. Az egyes évfolyamok tantervei szorosan épülnek az adott évfolyam törzsanyagára, ugyanakkor előtérbe kerülnek azok a témák, melyekhez a logikus gondolkodás feltétlenül szükséges. A 9. évfolyam esetében különös gondot fordítunk a szükséges matematikai technikák átismétlésére, kialakítására: hatványozás egy, - és több tag esetén, indirekt bizonyítás, teljes indukció, szorzattá alakítás. A 10. évfolyam esetében egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, trigonometria áll a központban. A11. évfolyam esetében több olyan témakört érintünk, ami az alap matematika órán nem tananyag, viszont az egyetemen elengedhetetlenül fontos, mint a vektoralgebra, koordináta geometria, addíciós tételek, bizonyos logaritmussal kapcsolatos problémák. Mindegyik évfolyamon és a délutáni szabadidős tevékenységben is a gondolkodás fejlesztésére alkalmazunk matematikai játékokat, ahol nyerő stratégiák kidolgozása a cél. Törekszünk a team-munkára, olyan feladatokat is kapnak a diákok, ahol ezt gyakorolhatják, ahol kénytelenek munkamegosztást alkalmazni.

A projektelem célcsoportja

Közvetlen célcsoport 3 x 20, 9 – 11. évfolyamos középiskolai diák. Kiválasztásuk iskolai tanári ajánlás alapján történik motiváltságuk, tudásszintjük alapján. Tekintettel arra, hogy egyidejűleg 7-8. évfolyamos diákok is részt vesznek a táborban, ők tekinthetők potenciális közvetett célcsoportnak a következő évekre. A célcsoportok kialakításában építünk az alapítvány hálózati tőkéjére. A Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny hazai rendezője a ZALAMAT, mely révén közel 900 iskolával van közvetlen munkakapcsolatunk. A tábor a diákok iskoláinak földrajzi elhelyezkedése alapján országos hatókörű. A több évtizede évente rendezett hasonló tábor híre már közismert. A várható érdeklődés a 9. évfolyamon 50-60 fő, sajnos a magasabb évfolyamokon csökkenő tendencia mutatkozik: 10. évfolyamon 40, 11. évfolyamon 30-35 a sokévi átlag.

A projektelem megvalósításában együttműködő partnerek

Mátyás Király Gimnázium, Fonyód

Balaton Kollégium, Fonyód

Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó

Jövő Műhely

32 középiskola

A várható hatások

A szakmai program segítségével elérjük, hogy biztosabb, alaposabb matematikai tudással rendelkezzenek a résztvevők, motiváljuk őket a tanév közbeni hatékonyabb feladatmegoldásra. Több éves tapasztalatunk alapján elmondható hogy ez a hatás, érdeklődés a résztvevők 75-80%-nál később is megmarad. Ők azok, akik potenciálisan ilyen irányú továbbtanulásban gondolkodnak. A résztvevők körében kimutathatóan, átlagosan 15%-kal nő a különböző matematika versenyeken történő indulás, a KÖMAL feladatmegoldó versenyébe történő bekapcsolódás. A szabadidős tevékenység során a gyenge oldal fejlesztése történik, ami a célcsoport esetében a személyiségfejlesztésre koncentrál.

Foglalkozások

Erős oldal fejlesztése

Gyenge oldal erősítése, személyiségfejlesztés

Rendezvények

Dr. Fenyvesi Kristóf: A Sierpinski-tetraéder építése

Szabó Ildikó: Élmény Műhely Bemutatása

Lukács Judit: Népi mesterségek

Bali Judit: „Játsszunk zöld lapokkal” ökológiai szemléletformáló foglalkozás