Egyetemi tanulmányokra felkészítő tanfolyam


A projektelem célja

A már egyetemi tanulmányokat folytató, de az első féléves analízis anyagot nem teljesítő hallgatóknak 0. évfolyam típusú képzéssel a szükséges középiskolai alapismeretek megerősítése. A középiskolai tanulók esetében elsősorban a hátrányos helyzetű fiatalok, a szakközépiskolában tanulók egyetemi tanulására való felkészítés a cél. Fontos a matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális felépítéssel. Cél a problémamegoldó, a felsőfokú tanulást segítő készségek, mint önálló rendszerezés, lényegkiemelés, a matematikai szöveg értő olvasásának fejlesztése.

A projektelem tevékenységei

Három tanévben, tanévenként heti kétórás foglalkozásokkal, évente 50 órában működik a speciális matematikai felkészítés. A nagy érdeklődésre való tekintettel, 2019-ben két csoport működött. Főbb témakörök: Halmazok, halmazműveletek, függvények (6 óra), Kombinatorika, logika (5 óra), Hatvány, gyök, logaritmus (14 óra), Trigonometria (3 óra), Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek (16 óra), Koordinátageometria (6 óra).

A projektelem célcsoportja

Elsősorban Zala megye földrajzilag és gazdaságilag hátrányos helyzetű térségének 11. és 12. évfolyamra járó gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulói. Külön hangsúlyt fektetünk a lányok magasabb arányban történő bevonására. Kiemelt célcsoport a felsőoktatási szakképzés hallgatói, ezzel emelve az alapszakra továbblépők arányát, illetve az analízis követelményeit nem teljesítő már alapszakos hallgatók.

A projektelem megvalósításában együttműködő partnerek

Pannon Egyetem, Nagykanizsai Tankerületi Központ, Nagykanizsa középiskolái.

A várható hatások

A térség hátrányos helyzetű, matematikai tanulmányaiban addig nem túl sikeres diáknak, vagy régebben végzettek lehetőséget kapnak, hogy teljesítsék a felvételi feltételeket, és stabil matematikai alapokkal érkezzenek a felsőoktatási intézményekbe. A már felsőoktatási tanulmányokat folytató, sikertelen hallgatók esetében a hiányok felszámolásával lehetővé válik, hogy a követelményeket teljesítésék, ezzel csökkentve a lemorzsolódás

Foglalkozások

Rendezvények

Lakner Gábor: Mit kezdjünk az esővízzel?